Tips

Wat is omgevingsrecht?

Wat is omgevingsrecht

Het omgevingsrecht betreft al de wetgeving die betrekking heeft op mensen en hun fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht gaat over de plannen, het beleid en de regels en de wetten die te maken hebben met ruimtelijke ordening en met het milieu. Dat zijn gebieden waarvoor specialistische juridische kennis hard nodig is. Het omgevingsrecht gaat niet alleen over de particulieren en hun leef- en woonomgeving, maar het gaat ook over de bedrijven en hun omgeving. De overheid is al een aantal jaren bezig met het omgevingsrecht te vereenvoudigen en het omgevingsrecht te vernieuwen. Sinds de invoering van de Wabo is er nog maar één vergunning nodig voor verschillende bouw of sloopprojecten. Vroeger had je zoveel verschillende soorten vergunningen dat je door de bomen het bos niet meer kon zien. De overheid stelt regels, wetten, een plan of een beleid op voor hoe een stuk land gebruikt zou moeten worden. Omgevingsrecht verandert voortdurend, waardoor het een ingewikkeld rechtsgebied is.

De herstructurering van een bedrijf

Bij de herstructurering van een bedrijf wil de eigenaar nieuwe activiteiten gaan ontplooien of wil de eigenaar het bedrijf verkoopklaar maken. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor de aankoop van een kantoor- of bedrijfspand. Of de bedrijfsactiviteiten gaan opsplitsen of er staat een fusie op het programma. Een eenmanszaak wordt omgezet in een BV. Een deelneming die ‘verhangen’ moet worden naar een andere groepsvennootschap. Activiteiten die vanuit één BV worden ontplooid en worden afgesplitst in een afzonderlijk vennootschap, omdat de risico’s moeten worden gespreid of omdat er een koper is die een onderdeel van de onderneming wil overnemen.Het certificeren van aandelen. Activiteiten die vanuit twee BV’s worden samengebracht in één BV. En er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken. Deze activiteiten vallen allemaal onder het begrip herstructurering. Herstructurering is een verzamelnaam voor het wijzigen van de bedrijfsstructuur. Bij een herstructurering kan het hele juridische repertoire van het ondernemingsrecht aan de orde komen. Bij herstructurering moeten de fiscale gevolgen eerst goed onderzocht worden. Indien en waar nodig moet er een afstemming zijn met een accountant, een fiscalist en met de Belastingdienst.

Ruimtelijke ordening en milieurecht

De ruimtelijke ordening heeft betrekking op regels over het gebruik van bepaalde gronden. Waar mag ik bouwen? Welk gebruik is er ter plaatse toegestaan? Het milieurecht heeft betrekking op het beschermen van het milieu. Het omvat regels voor onder meer bedrijven die activiteiten verrichten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning is het proces waarbij de leefruimte planmatig wordt ingericht en wordt benut. Hierbij moet aan heel veel regels worden voldaan. Daarnaast moet er ook nog worden gekeken en rekening gehouden worden met individuele en met gemeenschappelijke belangen. Het is dus het zo goed mogelijk aanpassen van een samenleving en een ruimte. Het milieurecht omvat alle rechtsregels die het leefmilieu zouden moeten beschermen. Milieubescherming is verankerd in de grondwet en uitgewerkt in verschillende en specifieke wetten. Het milieurecht valt het meest onder het bestuursrecht. In de omgevingswet zitten wel meer dan twintig verschillende wetten. Na de grote milieuverontreiniging van de jaren ’60 en de jaren ’70 van de vorige eeuw is het milieurecht heel erg uitgebreid en omvat het veel meer regels dan voorheen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *