Tips

Euthanasieverklaring – een document waar niemand omheen kan

Euthanasie is niet iets om licht mee om te gaan. De wet is er dan ook duidelijk over. Een arts mag meewerken aan zelfdoding. Een geschreven euthanasieverklaring kan ondersteunend werken. Maar de arts moet dan wel alle zorgvuldigheidseisen die wettelijk zijn vastgelegd, volgen. Dat zijn deze zes:

  • Er moet vrijwillig en goed zijn nagedacht over de wens tot euthanasie
  • Er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden
  • De (medische) situatie en de vooruitzichten moeten heel duidelijk aangegeven worden
  • Er is geen andere redelijke oplossing voorhanden om euthanasie te vermijden
  • De arts moet minimaal één andere, onafhankelijke arts raadplegen
  • De euthanasie zelf moet op medisch zorgvuldige manier uitgevoerd worden (stappenplan, medicijnen)

De wilsverklaring

Euthanasie kan eigenlijk niet zonder een (geschreven) wilsverklaring. Je zet dan op papier welke medische behandelingen je niet wilt ondergaan. Zo kun je melden dat je geen reanimatie wilt als je hart ermee ophoudt. Je kunt ook aangeven in welke situatie voor jou ondraaglijk lijden begint en dat je dan euthanasie wenst. De wilsverklaring is in dit geval een euthanasieverklaring. Hierin kan aan de orde komen:

  • Een verbod om te behandelen (als je in coma ligt, kun je dat niet meer zeggen)
  • Een verklaring om niet te reanimeren
  • Een vertegenwoordiger aanwijzen (iemand die namens jou handelt)
  • Een verbod of acceptatie om medisch onderzoek te ondergaan

Een euthanasieverklaring moet exact jouw wensen uitdrukken

Een wilsverklaring moet jou helpen bij je wensen. En dus glashelder zijn. Zodat geneesheren niet vrij kunnen interpreteren en uit dat wat jij schreef hun eigen argumenten halen. Zo’n verklaring moet misstanden uitsluiten. Je kunt zelf op een papiertje je verklaring opschrijven. Maar beter is het om via een servicebureau zo’n euthanasieverzoek punt voor punt op te stellen. Dat kan online en in een aantal stappen krijg je dan precies de euthanasieverklaring die jij wilt.

Houd contact met je arts over euthanasie

Wel is het van belang dat je met je arts in gesprek gaat over je wilsverklaring. Het is altijd beter dat je dokter op de hoogte is. En blijf ook na enige tijd hierover contact houden met de arts. Zo weet hij dat je verklaring nog altijd klopt. Dat er bijvoorbeeld geen wensen veranderd zijn. Mocht dat gebeuren, pas dan je verklaring aan. Dat kan bij zo’n zelfde servicebureau. Dan weet je ook dat je document rechtsgeldig is en blijft.

Jij en je euthanasieverklaring staan centraal

Alleen jij als patiënt kunt om euthanasie vragen. Een euthanasieverklaring onderschrijft zo’n wens op een correcte manier. Je vraagt erom en daarna treden de zes eisen van de euthanasiewet in werking. Besef wel dat artsen nooit verplicht zijn om euthanasie ook uit te voeren. Euthanasie is er niet voor als je psychisch in de war bent. Je lijden moet een medische grondslag hebben. Er is dan sprake van ernstige beperking of ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt de eigen vraag niet. Wil een kind tussen 12 en 16 jaar euthanasie, dan dienen ouders of voogd toe te stemmen. En euthanasie mag bij niemand worden uitgevoerd als alleen familieleden of vrienden hierom vragen. Zij kunnen wel de wilsverklaring van de patiënt aan de arts geven. Dit in het geval de patiënt zelf niet meer in staat is om te vragen om zelfdoding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *